Utbyggingsfelt - Lønvarden

I prosjektet LØNVARDEN eier Askøy Tomteselskap AS 12 utbyggingsfelt i tillegg til et felt avsatt til eneboligtomter. Salget av både felt og eneboligtomter har startet, og noen felt er solgt mens det pågår forhandlinger om andre. Utbyggingsfeltene er fra 5 - 15 daa og i hovedsak best egnet for rekkehus og leilighet/blokkbebyggelse. Utbyggingsmulighet av delfeltene varierer fra ca. 15 boenheter til ca. 150 boenheter. Ta kontakt med Askøy Tomteselskap for mer informasjon.

Se interaktivt bilde for mer detaljer eller last ned pdf for større kart:

Delfelt 1

Feltareal: 16851 m2

Delfelt 2

Feltareal: 5882 m2

Delfelt 3

Feltareal: 6423 m2

Delfelt 4

Feltareal: 5314 m2

Eneboligfelt DF5

Feltareal: 40326 m2

Reguleringsplanen for eneboligtomtene i felt DF5 er godkjent i Askøy Kommune og vi har...

Se mer

Delfelt 6

Feltareal: 13874 m2

Delfelt 7

Feltareal: 13352 m2

Delfelt 8

Feltareal: 5585 m2

Delfelt 9

Feltareal: 2064 m2

Delfelt 10

Feltareal: 7156 m2

Delfelt 11

Feltareal: 13537 m2

Delfelt 12

Feltareal: 12300 m2

Delfelt 13

Feltareal: 15317 m2

OB

Feltareal: 6162 m2

Midtfelt

Feltareal: 10708 m2

Delfelt Feltareal Status
Delfelt 1 16851 m2 Solgt
Delfelt 2 5882 m2 Solgt
Delfelt 3 6423 m2 Solgt
Delfelt 4 5314 m2 Solgt
Eneboligfelt DF5 40326 m2 Eneboligtomter til salgs
Delfelt 6 13874 m2 Solgt
Delfelt 7 13352 m2 Solgt
Delfelt 8 5585 m2 Solgt
Delfelt 9 2064 m2 Solgt
Delfelt 10 7156 m2 Solgt
Delfelt 11 13537 m2 Solgt
Delfelt 12 12300 m2 Solgt
Delfelt 13 15317 m2 Solgt
OB 6162 m2 Solgt
Midtfelt 10708 m2 Solgt