Bonava kjøper tomter på Askøy

Bonava Norge har inngått avtale om kjøp av tomteareal fra Askøy Tomteselskap. 

Åpne Pressemelding

Tomtesalget fortsetter

Nye attraktive tomter er nå lagt ut for salg

Nytt plankart DF5

Last ned nytt Plankart  

Utbygging har startet !

Arbeidene med å etablere ca. 1km. med vei frem til boligfeltene i LØNVARDEN er igangsatt. Arbeidene med vei forventes å bli ferdig i slutten av 2013. Vann og avløpsanlegg inkl. etablering av høydebasseng planlegges utført i fra slutten av 2013 og ferdigstilles medio 2014. Medio 2014 vil og høyspent- og teleanlegg for området bli ferdigstilt.

Eneboligfelt DF5

Reguleringsplanen for eneboligtomtene i felt DF5 er godkjent i Askøy Kommune og vi har eneboligtomter til salgs. Askøy Tomteselskap har hatt tilgjengelig 46 tomter, og til nå er nærmere 30 tomter avhendet inkludert 6 tomter som var forhåndssolgt. Ta...